Δικαιώματα ασθενών

Οδηγός Δικαιωμάτων Ασθενών με
Λυσοσωμικά Νοσήματα

Το παρόν εγχείρημα αποτελεί μια προσπάθεια συνδυασμού του Νομικού πλαισίου και της εμπειρίας της συντάκτριας κ.Μωραΐτη Γεωργία, προκειμένου να εξυπηρετηθούν όσο το δυνατόν καλύτερα τα μέλη του Συλλόγου μας, αλλά και τα περισσότερα άτομα με αναπηρία, καθώς εμπεριέχεται η πλειοψηφία των αναπηρικών παροχών και δικαιωμάτων. 
Αξιοσημείωτο είναι να αναφερθεί πως το Νομικό πλαίσιο είναι δυναμικό και τροποποιείται πολύ συχνά. Για αυτό το λόγο, παρακαλείσθε, αν έχετε κάποια διαφορετική εμπειρία σε σχέση με τα κάτωθι δικαιώματα, να επικοινωνήσετε με τον Σύλλογο μας (email: greeklysosomal.assoc@gmail.com – τηλ.: 210 6611270), ή με την Κοινωνική Λειτουργό, κα Μωραΐτη Γεωργία, (email: gmoraiti95@gmail.com, κιν. 6943 448 509) για να μπορεί να συμπεριληφθεί στις συγκεκριμένες οδηγίες, προς βοήθεια των υπολοίπων και μελλοντικών ασθενών.”

Ξεφυλλίστε τον απο κάτω ή κατεβάστε τον εδώ σε μορφή pdf

Ξεφυλλίστε τον Οδηγό