ΣΠΑΝΙΑ ΝΟΣΟΣ

Ακολουθώντας με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για τη δημόσια υγεία, σπάνια χαρακτηρίζεται κάθε νόσος που προσβάλλει λιγότερα από 5 άτομα στα 10.000. Οι σπάνιες παθήσεις πλήττουν περίπου το 8% των ανθρώπων, έχουν πιστοποιηθεί και ανέρχονται σε 6 – 8.000. Οι πιο πολλές από αυτές είναι χρόνιες, εξελισσόμενες, μπορούν να προκαλέσουν αναπηρία, και αρκετές από αυτές είναι απειλητικές για τη ζωή. Στη χώρα μας υπάρχουν περίπου 880.000-1.00.000 ασθενείς με σπάνια νοσήματα (1 στους 10 Έλληνες). Για τα περισσότερα δεν υπάρχει θεραπεία ή ίαση. Το 80% αυτών έχουν γενετική προέλευση, ενώ το 75% εμφανίζεται στην παιδική ή εφηβική ηλικία.

ΛΥΣΟΣΩΜΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Τα Λυσοσωμικά Αθροιστικά Νοσήματα (Lysosomal Storage Diseases Lsd’s) είναι μια ομάδα που αποτελείται από 50 σπάνια κληρονομικά μεταβολικα νοσηματα, με συνολική επίπτωση 1:700 γεννήσεις, που οφείλονται σε έλλειψη ενζύμων (πρωτεϊνών) από τα κύτταρα και οδηγούν σε σύνθετες διαταραχές του μεταβολισμού. Συνήθως παρουσιάζουν εκδηλώσεις σε πολλά συστήματα οργάνων, συμπεριλαμβανομένου του σκελετού, του εγκεφάλου, του δέρματος, της καρδιάς και του κεντρικού νευρικού συστήματος. Εξαιτίας της πολυπλοκότητας των συμπτωμάτων πολλοί ασθενείς ταλαιπωρούνται μήνες ή και χρόνια μέχρι να ταυτοποιηθεί και να τεθεί η τελική διάγνωση.

ΛΙΣΤΑ LSD's ΠΑΘΗΣΕΩΝ

Έχουν περιγραφεί πάνω από 50 λυσοσωμικές ασθένειες. Ένας τρόπος κατηγοριοποίησης είναι ο παρακάτω: Σφιγγολιπιδώσεις: νόσος Niemann-Pick τύπου Α, νόσος Gaucher (τύποι I, II & III), ασθένεια Krabbe, νόσος Fabry, γαγγλιοσιδώσεις GM1 και GM2, ασθένεια Morquio Β, μεταχρωματική λευκοδυστροφία, ασθένεια Farber. Νόσοι αποθήκευσης γλυκογόνου τύπου II: νόσος Pompe. Σύνδρομα MPS ή βλεννοπολυσακχαριδώσεις: σύνδρομα Hurler, Hurler-Scheie, Scheie, Hunter, Sanfilippo, Morquio, Maroteaux-Lamy και Sly. Ολιγοσακχαριδώσεις: ασθένειες Schindler & Kanzaki, α- & β-μαννοσίδωση, α-φουκοσίδωση, σιαλίδωση. Λιπιδώσεις: νόσος Niemann-Pick, & Wolman η τελική διάγνωση.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

O Πανελλήνιος Σύλλογος Ασθενών & Φίλων Πασχόντων από Λυσοσωμικά Νοσήματα “Η Αλληλεγγύη” είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1997 αρχικά από ασθενείς με νόσο Gaucher και των οικογένειών τους, γιατρούς και επιστήμονες και στη συνέχεια κάλυψε όλους τους ασθενείς με λυσοσωμικά νοσήματα (lysosomal storage disease) όπως Fabry, Pompe και σύνδρομα MPS. Σκοπός του είναι η ενημέρωση των ασθενών, των συγγενών και των φροντιστών των ασθενών αλλά και του ευρύτερου κοινού, για τη σωστή και έγκαιρη διάγνωση και την ενδεδειγμένη ιατρική παρακολούθηση, την ενημέρωση για τις υπάρχουσες θεραπείες και τις τρέχουσες κλινικές μελέτες.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

O Πανελλήνιος Σύλλογος Ασθενών & Φίλων Πασχόντων από Λυσοσωμικά Νοσήματα “Η Αλληλεγγύη” είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1997 αρχικά από ασθενείς με νόσο Gaucher και των οικογένειών τους, γιατρούς και επιστήμονες και στη συνέχεια κάλυψε όλους τους ασθενείς με λυσοσωμικά νοσήματα (lysosomal storage disease) όπως Fabry, Pompe και σύνδρομα MPS. Σκοπός του είναι η ενημέρωση των ασθενών, των συγγενών και των φροντιστών των ασθενών αλλά και του ευρύτερου κοινού, για τη σωστή και έγκαιρη διάγνωση και την ενδεδειγμένη ιατρική παρακολούθηση, την ενημέρωση για τις υπάρχουσες θεραπείες και τις τρέχουσες κλινικές μελέτες.

ΣΠΑΝΙΑ ΝΟΣΟΣ

Ακολουθώντας με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για τη δημόσια υγεία, σπάνια χαρακτηρίζεται κάθε νόσος που προσβάλλει λιγότερα από 5 άτομα στα 10.000. Οι σπάνιες παθήσεις πλήττουν περίπου το 8% των ανθρώπων, έχουν πιστοποιηθεί και ανέρχονται σε 6 – 8.000. Οι πιο πολλές από αυτές είναι χρόνιες, εξελισσόμενες, μπορούν να προκαλέσουν αναπηρία, και αρκετές από αυτές είναι απειλητικές για τη ζωή. Στη χώρα μας υπάρχουν περίπου 880.000-1.00.000 ασθενείς με σπάνια νοσήματα (1 στους 10 Έλληνες). Για τα περισσότερα δεν υπάρχει θεραπεία ή ίαση. Το 80% αυτών έχουν γενετική προέλευση, ενώ το 75% εμφανίζεται στην παιδική ή εφηβική ηλικία.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Τα Λυσοσωμικά Αθροιστικά Νοσήματα (Lysosomal Storage Diseases Lsd’s) είναι μια ομάδα που αποτελείται από 50 σπάνια κληρονομικά μεταβολικα νοσηματα, με συνολική επίπτωση 1:700 γεννήσεις, που οφείλονται σε έλλειψη ενζύμων (πρωτεϊνών) από τα κύτταρα και οδηγούν σε σύνθετες διαταραχές του μεταβολισμού. Συνήθως παρουσιάζουν εκδηλώσεις σε πολλά συστήματα οργάνων, συμπεριλαμβανομένου του σκελετού, του εγκεφάλου, του δέρματος, της καρδιάς και του κεντρικού νευρικού συστήματος. Εξαιτίας της πολυπλοκότητας των συμπτωμάτων πολλοί ασθενείς ταλαιπωρούνται μήνες ή και χρόνια μέχρι να ταυτοποιηθεί και να τεθεί η τελική διάγνωση.

ΛΙΣΤΑ LSD's ΠΑΘΗΣΕΩΝ

Έχουν περιγραφεί πάνω από 50 λυσοσωμικές ασθένειες. Ένας τρόπος κατηγοριοποίησης είναι ο παρακάτω: Σφιγγολιπιδώσεις: νόσος Niemann-Pick τύπου Α, νόσος Gaucher (τύποι I, II & III), ασθένεια Krabbe, νόσος Fabry, γαγγλιοσιδώσεις GM1 και GM2, ασθένεια Morquio Β, μεταχρωματική λευκοδυστροφία, ασθένεια Farber. Νόσοι αποθήκευσης γλυκογόνου τύπου II: νόσος Pompe. Σύνδρομα MPS ή βλεννοπολυσακχαριδώσεις: σύνδρομα Hurler, Hurler-Scheie, Scheie, Hunter, Sanfilippo, Morquio, Maroteaux-Lamy και Sly. Ολιγοσακχαριδώσεις: ασθένειες Schindler & Kanzaki, α- & β-μαννοσίδωση, α-φουκοσίδωση, σιαλίδωση. Λιπιδώσεις: νόσος Niemann-Pick, & Wolman η τελική διάγνωση.

Λυσοσωμικά Νοσήματα

Νόσος Gaucher

Η νόσος Gaucher (GD) είναι μια σπάνια, κληρονομική γενετική διαταραχή. Τα άτομα που πάσχουν από τη συγκεκριμένη διαταραχή παρουσιάζουν έλλειψη επαρκών ..

Νόσος Fabry

Η νόσος Fabry είναι μια σοβαρή, κληρονομική, προοδευτική, λυσοσωμική, χρόνια νόσος που επηρεάζει πολλά όργανα και συστήματα του ανθρωπινού οργανισμού ..

Νόσος Pompe

Η νόσος Pompe ή γλυκογονίαση τύπου ΙΙ αποτελεί κληρονομική διαταραχή της υδρολυτικής διάσπασης του γλυκογόνου. Προκαλείται από μεταλλάξεις του γονιδίου ...

Σύνδρομα MPS

Οι βλεννοπολυσακχαριδώσεις αποτελούν μια ομάδα κληρονομικών μεταβολικών διαταραχών, στις οποίες ανεπαρκούν συγκεκριμένα ένζυμα των λυσοσωμάτων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα

Βλεννολιπιδώσεις

Oι βλεννολιπιδώσεις (ML) είναι μια ομάδα κληρονομικών μεταβολικών ασθενειών που επηρεάζουν την ικανότητα του σώματος να πραγματοποιεί τον φυσιολογικό κύκλο εργασιών διαφόρων ..

Νόσος Batten

Η νόσος Batten ή η νευρωνική λιποφουσκίνωση του κεροειδούς (NCL-Neuronal Ceroid Lipofuscinosis), είναι μια οικογένεια σπάνιων ασθενειών που προκαλούνται από αυτοσωματικές..

Νέα - Εκδηλώσεις

1η Διαδραστική Διαδικτυακή  Συμβουλευτική Ημερίδα “To Άγχος και η διαχείριση του”

1η Διαδραστική Διαδικτυακή Συμβουλευτική Ημερίδα “To Άγχος και η διαχείριση του”

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Σπανίων Παθήσεων ξεκινάει το δωρεάν πρόγραμμα για τα μέλη του…

Παγκόσμια Ημέρα Σπάνιων Παθήσεων

Παγκόσμια Ημέρα Σπάνιων Παθήσεων

Η Παγκόσμια Ημέρα Σπάνιων Παθήσεων καθιερώθηκε από τη eurordis.   Γιορτάζεται κάθε χρόνο την τελευταία ημέρα του…

1η Διαδραστική Διαδικτυακή  Συμβουλευτική Ημερίδα “To Άγχος και η διαχείριση του”

1η Διαδραστική Διαδικτυακή Συμβουλευτική Ημερίδα “To Άγχος και η διαχείριση του”

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Σπανίων Παθήσεων ξεκινάει το δωρεάν πρόγραμμα για τα μέλη του συλλόγου μας, των Διαδραστικών Διαδικτυακών Συμβουλευτικών Συναντήσεων με την ψυχολόγο μας Αθηνά Μαξιμιάδη. Παρακαλούμε δηλώστε…

Αξίζει να δείτε

Παγκόσμια ημέρα Ν. Gaucher

Imagefilm of the EGA.

Λυσοσωμικά Αθροιστικά Νοσήματα | Lysosomal Storage Diseases

Τα Λυσοσωμικά Αθροιστικά Νοσήματα (Lysosomal Storage Diseases LSD’s) ειναι μια ομάδα που αποτελείται από 50 ΣΠΑΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ.