Γεωργία Μωραΐτη

Η Γεωργία Μωραΐτη είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου στη Δημόσια Υγεία, μεκατεύθυνση τα Χρόνια Νοσήματα και τις Συμπεριφορές Υγείας. Έχει μεγάλη εμπειρία ως Κοινωνική Λειτουργός στον τομέα της συνηγορίας και της υποστήριξης ασθενών. Τα τελευταία 9 χρόνια εργάζεται στον χώρο των Σπάνιων Παθήσεων, 7 εκ των οποίων στις Νευρομυϊκές Διαταραχές, ενώ πλέον παρέχει τις υπηρεσίες της στον Σύλλογο «”95”, Ελληνική Συμμαχία για τους Σπάνιους Ασθενείς», στην Ένωση Σπανίων Ασθενών Ελλάδος και στον Πανελλήνιο Σύλλογο Ασθενών & Φίλων Πασχόντων από Λυσοσωμικά Νοσήματα “Η Αλληλεγγύη”.

Έχει εκτεταμένη εμπειρία στη διαχείριση ασθενών, στην αξιολόγηση αναγκών, την συμβουλευτική και ανάπτυξη ικανοτήτων. Συμμετέχει για πολλά χρόνια σε δραστηριότητες υπεράσπισης και διαβούλευσης με άλλους επαγγελματίες υγείας σχετικά με τους βιοψυχοκοινωνικούς παράγοντες και τις επιπτώσεις τους στην υγεία και την ποιότητα της ζωής. Στο ρόλο της ως συνήγορος ασθενών, δραστηριοποιείται επίσης στην έρευνα σχετικά με τα δικαιώματα τους και την πρόσβαση τους στις κοινωνικές υπηρεσίες, και υποστηρίζει την κοινοτικές δραστηριότητες στην αλληλεπίδραση με τους κρατικούς φορείς, υπουργεία και τη Βιομηχανία.

Η εμπειρία της Γεωργίας καλύπτει δραστηριότητες επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης, σχεδιασμό και οργάνωση επιστημονικών συνεδρίων και κοινωνικών δραστηριοτήτων. Πριν από τη συμμετοχή της σε οργανώσεις ασθενών, είχε εργαστεί ως Κοινωνική Λειτουργός σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων και σε Δημοτική Κοινωνική Υπηρεσία. Έχει σταθερό υπόβαθρο και ενδιαφέρον για την επιστημονική έρευνα στον τομέα της ποιότητας ζωής, τη κοινωνική και ψυχολογική επιβάρυνση των ασθενών με Σπάνια Νοσήματα. Η μητρική της γλώσσα είναι η ελληνική και μιλάει άπταιστα αγγλικά.

Η Γεωργία είναι στη διάθεση των μελών του Συλλόγου «Η Αλληλεγγύη» για Κοινωνική Υποστήριξη και συγκεκριμένα για Συμβουλευτική σε θέματα διαχείρισης ιατροκοινωνικών προβλημάτων, παροχή πληροφόρησης για διαδικασίες πιστοποίησης αναπηρίας, προνοιακές & ασφαλιστικές παροχές ή παροχές κοινωνικής φροντίδας.

Μπορείτε να την καλείτε κάθε Πέμπτη 18:00 – 19:00 ή να της στέλνετε email.

Τηλ.: +30 694 344 8509

email: gmoraiti95@gmail.com