ΛΙΣΤΑ LSD’s ΠΑΘΗΣΕΩΝ

Έχουν περιγραφεί πάνω από 50 λυσοσωμικές ασθένειες. Ένας τρόπος κατηγοριοποίησης είναι ο παρακάτω: Σφιγγολιπιδώσεις: νόσος Niemann-Pick τύπου Α, νόσος Gaucher (τύποι I, II & III), ασθένεια Krabbe, νόσος Fabry, γαγγλιοσιδώσεις GM1 και GM2, ασθένεια Morquio Β, μεταχρωματική λευκοδυστροφία, ασθένεια Farber. Νόσοι αποθήκευσης γλυκογόνου τύπου II: νόσος Pompe. Σύνδρομα MPS ή βλεννοπολυσακχαριδώσεις: σύνδρομα Hurler, Hurler-Scheie, Scheie, Hunter, Sanfilippo, Morquio, Maroteaux-Lamy και Sly. Ολιγοσακχαριδώσεις: ασθένειες Schindler & Kanzaki, α- & β-μαννοσίδωση, α-φουκοσίδωση, σιαλίδωση. Λιπιδώσεις: νόσος Niemann-Pick, & Wolman η τελική διάγνωση.