ΛΥΣΟΣΩΜΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Τα Λυσοσωμικά Αθροιστικά Νοσήματα (Lysosomal Storage Diseases Lsd’s) είναι μια ομάδα που αποτελείται από 50 σπάνια κληρονομικά μεταβολικα νοσηματα, με συνολική επίπτωση 1:700 γεννήσεις, που οφείλονται σε έλλειψη ενζύμων (πρωτεϊνών) από τα κύτταρα και οδηγούν σε σύνθετες διαταραχές του μεταβολισμού. Συνήθως παρουσιάζουν εκδηλώσεις σε πολλά συστήματα οργάνων, συμπεριλαμβανομένου του σκελετού, του εγκεφάλου, του δέρματος, της καρδιάς και του κεντρικού νευρικού συστήματος. Εξαιτίας της πολυπλοκότητας των συμπτωμάτων πολλοί ασθενείς ταλαιπωρούνται μήνες ή και χρόνια μέχρι να ταυτοποιηθεί και να τεθεί η τελική διάγνωση.