Νέος Κύκλος Προγράμματος Ψυχολογικής Υποστήριξης

Διαδικτυακές  Συμβουλευτικές Ημερίδες  

Συνεχίζοντας την πρωτοβουλία του Δ. Σ. του Συλλόγου μας, σχετικά με την Υπηρεσία Ψυχολογικής Υποστήριξης θα θέλαμε να σας καλέσουμε να συμμετάσχετε σε μια έρευνα διερεύνησης αναγκών προκειμένου να οργανώσουμε καλύτερα την υπηρεσία προς τα μέλη μας.

Μέσα στο πλαίσιο του νέου κύκλου προγράμματος ψυχολογικής υποστήριξης σε συνεργασία με την Ψυχολόγο κ. Μαξιμιάδη Αθηνά, διοργανώνουμε Διαδικτυακές Ενημερωτικές Ημερίδες. Αυτές θα είναι συνεδρίες ανάπτυξης ενός επιλεγμένου ή προτεινόμενου θέματος από εσάς, το οποίο η ψυχολόγος θα ετοιμάσει, παρουσιάσει σε ειδική, διαδικτυακή συνάντηση.  Η παρουσίαση της ψυχολόγου θα είναι σύντομη ώστε να δοθούν τα απαραίτητα στοιχεία για το θέμα αλλά να δοθεί χρόνος για την ανάπτυξη ερωτήσεων και συζήτησης.

Γι αυτό τον λόγο δημιουργήσαμε το παρακάτω ερωτηματολόγιο το οποίο καλείστε να συμπληρώσετε. Ο χρόνος που απαιτείται είναι ελάχιστος.
Σας ευχαριστούμε για το χρόνο σας και σας περιμένουμε στην επόμενη διαδικτυακή μας συνάντηση.

Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμοhttps://docs.google.com/forms