Μη νευροπαθητική μορφή (τύπος 1)

Είναι ο πιο συχνός τύπος της νόσου (1:40.000 με 1:60.000). Με έναρξη συμπτωμάτων σε οποιαδήποτε ηλικία, είναι μια χρόνια, εξελισσόμενη νόσος.

• Εύκολη δημιουργία εκχυμώσεων και αιμορραγιών
• Αναιμία
• Θρομβοπενία
• Ηπατομεγαλία
• Σπληνομεγαλία
• Οστικός πόνος / Οστικές κρίσεις
• Καθυστέρηση στην ανάπτυξη
• Παθολογικά κατάγματα
• Οστεοπενία οστεοπόρωση
• Αίσθημα κόπωσης
• Επηρεασμένες φυσικές και κοινωνικές λειτουργίες