Χρόνια νευροπαθητική μορφή (τύπος 3)

 • Τα σημεία και συμπτώματα του μη νευροπαθητικού τύπου 1 και επιπλέον νευρολογική συμμετοχή