GM1  Γαγγλιοσίδωση

Η GM1 Γαγγλιοσίδωση (GM1) είναι μια σπάνια κληρονομική γενετική διαταραχή που επηρεάζει κυρίως τα παιδιά. Έχει πολλές εξουθενωτικές συνέπειες, μερικές από τις οποίες είναι η αναπτυξιακή παλινδρόμηση, η επιδείνωση της κινητικότητας, οι επιληπτικές κρίσεις, η διαταραχή της όρασης και ο νευροεκφυλισμός. Αυτή είναι μια θανατηφόρα ασθένεια που επί του παρόντος δεν έχει καμία θεραπεία ή αποτελεσματική θεραπεία. Τα διαγνωσμένα παιδιά και ενήλικες που πάσχουν από GM1 αντιμετωπίζουν προοδευτική απώλεια δεξιοτήτων και ικανοτήτων μέχρι θανάτου.

Αιτία

Η Γαγγλιοσίδωση GM1, είναι μια σπάνια αυτοσωμική υπολειπόμενη κληρονομική διαταραχή και  οφείλεται σε μεταλλάξεις στο γονίδιο GLB1.  Προκαλεί ανεπάρκεια ενός ενζύμου που ονομάζεται  βήτα-γαλακτοσιδάση-1,  το οποίο τα λυσοσώματα χρειάζονται για να διασπάσουν σωστά τα μεγάλα μόρια σακχάρου μέσα στα κύτταρα του σώματος. Η σοβαρότητα της νόσου φαίνεται να σχετίζεται με το επίπεδο δραστικότητας του ενζύμου. Μέχρι σήμερα έχουν ταυτοποιηθεί πάνω από 165 μεταλλάξεις. Μειωμένη δραστικότητα του ενζύμου οδηγεί σε τοξική συσσώρευση των γαγγλιοσιδίων σε ιστούς του σώματος και ιδιαίτερα στο κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ). Η διάγνωση μπορεί να είναι δύσκολη λόγω του ευρέως κλινικού φάσματος της ασθένειας

Επιδημιολογία

“ Παγκοσμίως, η γαγγλιοσίδωση GM1 επηρεάζει
περίπου 1 στα 100.000 – 200.000 νεογνά ”

Υψηλός επιπολασμός έχει βρεθεί στη Μάλτα και τη Βραζιλία, καθώς και στους πληθυσμούς της Κύπρου και των Ρωμά. Ο τύπος Ι αναφέρεται πιο συχνά από τις άλλες μορφές αυτής της πάθησης. Τα περισσότερα άτομα με τύπο ΙΙΙ είναι Ιαπωνικής καταγωγής.

Κλινική περιγραφή – Διάγνωση

Μερικοί ερευνητές ταξινομούν αυτή την πάθηση σε τρεις κύριους τύπους με βάση την ηλικία στην οποία εμφανίζονται για πρώτη φορά τα σημεία και τα συμπτώματα. Αν και οι τρεις τύποι διαφέρουν ως προς τη σοβαρότητα, τα χαρακτηριστικά τους μπορεί να επικαλύπτονται σημαντικά. Λόγω αυτής της επικάλυψης, άλλοι ερευνητές πιστεύουν ότι η γαγγλιοσίδωση GM1 αντιπροσωπεύει ένα συνεχές φάσμα ασθενειών αντί για τρεις διαφορετικούς τύπους.

 • Ο τύπος I, ή βρεφική μορφή της γαγγλιοσίδωσης GM1 εμφανίζει σημεία και συμπτώματα της πιο σοβαρής μορφής που γίνονται συνήθως εμφανή στην ηλικία των 6 μηνών. Τα βρέφη με αυτή τη μορφή της διαταραχής φαίνονται συνήθως φυσιολογικά έως ότου η ανάπτυξή τους επιβραδυνθεί και οι μύες που χρησιμοποιούνται για την κίνηση εξασθενήσουν. Τα προσβεβλημένα βρέφη χάνουν τελικά τις δεξιότητες που είχαν αποκτήσει προηγουμένως (αναπτυξιακή οπισθοδρόμηση)  και μπορεί να αναπτύξουν μια υπερβολική αιφνιδιαστική αντίδραση σε δυνατούς θορύβους. Καθώς η νόσος εξελίσσεται, τα παιδιά με γαγγλιοσίδωση τύπου Ι GM1 αναπτύσσουν:
 • Σκελετικές ανωμαλίες
 • Ηπατοσπληνομεγαλία
 • Επιληπτικές κρίσεις
 • Βαθιά διανοητική αναπηρία
 • Θόλωση του καθαρού εξωτερικού καλύμματος του οφθαλμού (κερατοειδής)
 • Η απώλεια της όρασης καθώς ο αμφιβληστροειδής σταδιακά φθείρεται
 • Μια οφθαλμική ανωμαλία που ονομάζεται κερασóχροη κηλίδα, η οποία εντοπίζεται με μια οφθαλμολογική εξέταση, είναι χαρακτηριστική της διαταραχής

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα προσβεβλημένα άτομα έχουν διακριτικά χαρακτηριστικά του προσώπου που περιγράφονται ως «χονδροειδή», διευρυμένα ούλα (υπερτροφία των ούλων) διευρυμένο και εξασθενημένο καρδιακό μυ, καρδιομυοπάθεια.

Τα άτομα με γαγγλιοσίδωση τύπου Ι GM1 συνήθως δεν επιβιώνουν μετά την πρώιμη παιδική ηλικία.

2)Ο τύπος II γαγγλιοσίδωσης GM1, αποτελείται από ενδιάμεσες μορφές της πάθησης, επίσης γνωστές ως όψιμες βρεφικές και νεανικές μορφές.

 • Τύπος II α (όψιμη βρεφική μορφή): Τα παιδιά με αυτό τη μορφή γαγγλιοσίδωσης έχουν φυσιολογική πρώιμη ανάπτυξη. Η ηλικία έναρξης είναι ≥ 6 μηνών έως 2 ετών – περίπου στην ηλικία των 18 μηνών – και προσδόκιμο ζωής έως την ύστερη παιδική ηλικία.
 • Τύπος II β (Νεανική μορφή): Η ηλικία έναρξης είναι ≥ 2 έως 5 ετών με μεταβλητό προσδόκιμο ζωής από την ύστερη παιδική ηλικία έως την πρώιμη ενήλικη ζωή.

Τα άτομα με γαγγλιοσίδωση τύπου II GM1 παρουσιάζουν αναπτυξιακή ύφεση αλλά συνήθως δεν έχουν κηλίδες κόκκινου χρώματος, διακριτικά χαρακτηριστικά του προσώπου ή διευρυμένα όργανα.  Ο τύπος II συνήθως εξελίσσεται πιο αργά από τον τύπο I, αλλά εξακολουθεί να προκαλεί μείωση του προσδόκιμου ζωής.

 • Ο τύπος III της γαγγλιοσίδωσης GM1 είναι γνωστός ως η ενήλικη ή χρόνια μορφή και αντιπροσωπεύει το πιο ήπιο άκρο του φάσματος της νόσου. Η ηλικία στην οποία εμφανίζονται για 1η φορά τα συμπτώματα ποικίλλει στη γαγγλιοσίδωση GM1 τύπου III (έως 30 χρονών), αν και τα περισσότερα άτομα που επηρεάζονται αναπτύσσουν σημεία και συμπτώματα στην εφηβεία τους. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα αυτού του τύπου περιλαμβάνουν εντοπισμένη προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος, όπως δυστονία ή διαταραχή βάδισης ή ομιλίας και ανωμαλίες των οστών της σπονδυλικής στήλης (σπόνδυλοι). Το προσδόκιμο ζωής ποικίλλει μεταξύ των ατόμων με GM1 γαγγλιοσίδωση τύπου III. Υπάρχει αντίστροφη συσχέτιση μεταξύ της σοβαρότητας της νόσου και της υπολειπόμενης ενζυμικής δραστηριότητας.

Διαγνωστικές μέθοδοι

Το επίχρισμα περιφερικού αίματος (έλεγχος κενοτοπίων στα λεμφοκύτταρα) και οι ολιγοσακχαρίτες στα ούρα, είναι καλές εξετάσεις που κατευθύνουν στην διάγνωση. Αφρώδη κύτταρα τύπου Gaucher έχουν αναφερθεί στην εξέταση του μυελού των οστών. Η διάγνωση επιβεβαιώνεται με βιοχημική δοκιμασία της δραστικότητας της β-γαλακτοσιδάσης και / ή με μοριακές γενετικές εξετάσεις. Θα πρέπει να αποκλειστεί μια δευτερεύουσα συνδυασμένη διαταραχή της β-γαλακτοσιδάσης GLB1 και νευραμινιδάσης NEU1 (που προκαλεί την γαλακτοσιαλίδωση – galactosialidosis).

Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει τις βλεννοπολυσακχαριδώσεις, τις σφιγγολιπιδώσεις και τις ολιγοσακχαριδώσεις.

Προγεννητική διάγνωση

Προγεννητική διάγνωση μπορεί να πραγματοποιηθεί με μέτρηση της δραστηριότητας της β-γαλακτοσιδάσης και / ή με μοριακή ανάλυση του γονιδίου GLB1, είτε σε κύτταρα χοριακής λάχνης (CVS), είτε σε κύτταρα αμνιακού υγρού, αν οι μεταλλάξεις έχουν ήδη εντοπιστεί στον πάσχοντα. Η γαγγλιοσίδωση GM1 είναι ένα αυτοσωματικό υπολειπόμενο νόσημα. Η γενετική συμβουλευτική πρέπει να παρέχεται στις οικογένειες των πασχόντων.

Διαχείριση και θεραπεία

Επί του παρόντος δεν υπάρχουν εγκεκριμένες θεραπείες που να αναστρέφουν τα αποτελέσματα της Γαγγλιοσίδωσης GM1. Οι τρέχουσες προσεγγίσεις περιλαμβάνουν διεπιστημονική συνεργασία για την παροχή στοχευμένης διαχείρισης για συγκεκριμένα συμπτώματα. Κλινικές έρευνες βρίσκονται σε εξελιξη. Η αγωγή για μείωση του υποστρώματος είναι μια πιθανή προσέγγιση για κλινικές δοκιμές στην μορφή της όψιμης έναρξης.

Πρόγνωση

Η πρόγνωση εξαρτάται από τον τύπο της γαγγλιοσίδωσης GM1 και είναι εξαιρετικά φτωχή στη σοβαρή βρεφική μορφή και μεταβλητή στη χρόνια ενήλικη μορφή της νόσου.

Πηγές :