Αναγνώριση ως Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης Σπάνιων και Πολύπλοκων Παθήσεων, του Κέντρου Μεσογειακής Αναιμίας και Δρεπανοκυτταρικής Νόσου του ΓΝΑ Λαϊκό

Με Δελτίο τύπου του Υπουργείου Υγείας, ανακοινώθηκε η έγκριση της πρώτη αίτησης του Κέντρου Μεσογειακής αναιμίας ως Κέντρου εμπειρογνωμοσύνης Σπάνιων και Πολύπλοκων παθήσεων στην χώρα μας. Το Κέντρο Μεσογειακής Αναιμίας και Δρεπανοκυτταρικής Νόσου του ΓΝΑ «ΛΑΙΚΟ» έχει το μεγαλύτερο ποσοστό ασθενών με νόσο Gaucher και με νόσο Pompe (Λυσοσωμικά Νοσήματα) στην Ελλάδα.
Πιο συγκεκριμένα, στις 28 Φεβρουαρίου 2019, παγκόσμια ημέρα εορτασμού των Σπάνιων Παθήσεων, η Εθνική Επιτροπή Σπάνιων και Πολύπλοκων Παθήσεων του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, ενέκρινε την πρώτη αίτηση αναγνώρισης Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης Σπάνιων και Πολύπλοκων Παθήσεων, που υποβλήθηκε από το Κέντρο Μεσογειακής Αναιμίας και Δρεπανοκυτταρικής Νόσου του ΓΝΑ «ΛΑΙΚΟ» (σπάνια αιματολογικά νοσήματα).
Με έναρξη την αναγνώριση του Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης του ΓΝΑ «ΛΑΙΚΟ» ευοδώνονται οι προσπάθειες του Υπουργείου Υγείας, που ξεκίνησαν με την θέσπιση του Νόμου 4461/2017 και την σχετική απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 2736/Β/2017), για αναγνώριση Κέντρων Εμπειρογνωμοσύνης Σπάνιων και Πολύπλοκων Νοσημάτων σε εθνικό επίπεδο με άξονα τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και τα κριτήρια αξιολόγησης και προοπτική την ένταξη των Κέντρων του Εθνικού Κορμού στα Ευρωπαϊκά Δίκτυα Αναφοράς.Αξίζει να αναφερθεί η υποστήριξη της Διοικήτριας της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, των Συλλόγων των Ασθενών και της Πανελλήνιας Ένωσης Σπάνιων Παθήσεων.

Η Διοίκηση του ΓΝΑ «ΛΑΙΚΟ» συγχαίρει την προσπάθεια όλου του προσωπικού του Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης και των συνεργαζόμενων τμημάτων και υπηρεσιών και δεσμεύεται ότι θα υποστηρίξει και τις επόμενες σχετικές υποψηφιότητες άλλων Κέντρων.

Ο Διοικητής του ΓΝΑ «ΛΑΙΚΟ» Ηρακλής Χαρμανίδης.

 

Αξιοσημείωτη είναι η παρέμβαση μας, με εκπρόσωπο την Πρόεδρο μας Θεοχάρη Καίτη στην βουλή, η πρόταση μας για αυτό το Κέντρο σαν ένα πρότυπο κέντρο εμπειρογνωμοσύνης καθώς και η προσπάθεια των γιατρών μας

 

Αφήστε μια απάντηση